Kata-kata Aluan

Assalammualaikum warahmatullahi wabarokatuh,

Jawatankuasa pengurusan bersyukur kehadrat Allah SWT, dengan limpah kurnia dan taufik hidayahNya, sebuah rumah anak-anak yatim dan miskin yang dinamakan dengan nama RUMAH BAKTI NUR SYAHEERA telah pun berjaya ditubuhkan. Rumah anak yatim ini adalah di bawah pengurusan dan naungan PERTUBUHAN KEBAJIKAN NUR SYAHEERA KUALA KUMPUR dengan No. pendaftaran 1379-09-WKL.

Pada masa ini ,bilangan anak-anak yatim dan miskin yang tinggal dirumah ini adalah seramai 31 orang dan bilangan ini akan ditambahkan dari masa ke semasa mengikut keperluan dan kemampuan. Segala pengurusan, pentadbiran dan perbelanjaan anak-anak yatim ini adalah ditanggung sepenuhnya oleh pihak Jawatankuasa Pertubuhan Kebajikan Nur Syaheera.

Buat masa ini, sumber kewangan untuk tujuan ini adalah semata-mata dari derma yang diterima dari dermawan-dermawan yang budiman. Pihak Jawatankuasa amat mengalu-alukan sebarang bentuk sumbangan kearah menjayakan hasrat murni ini. Semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayahNya kepada para dermawan sekelian.

Wabillahhitaufik. Wassalam.
Sabda Rasullullah S.A.W.

Bermaksud:-

“Sesungguhnya Allah Taala Menolong hambanya selagimana hambanya itu menolong saudaranya”

Johari Basri

……………………………..

Johari Hj Basri
Pengerusi
Pertubuhan Kebajikan Nur Syaheera
Kuala Lumpur